Ταξίδι με βρέφος

Βρέφος θεωρείται ένα παιδί κάτω των 2 ετών. Για τα βρέφη ισχύουν οι εξής κανόνες αποδοχής/περιορισμού:

Τα βρέφη δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν ως ανήλικα άτομα χωρίς συνοδεία (UM). Πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κάποιο ενήλικο άτομο που έχει την ευθύνη τους.

Το ανώτατο όριο είναι ένα βρέφος ανά συνοδό ενήλικα άνω των 18 ετών.

Ο συνολικός αριθμός των βρεφών στο αεροσκάφος δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των βρεφικών σωσίβιων που διαθέτει το αεροσκάφος. Ο μέγιστος αριθμός βρεφών είναι 18 ανά πτήση.

Ένα βρεφικό σωσίβιο πρέπει να τοποθετείται πάντα στη θήκη του καθίσματος πριν από την απογείωση και ο ενήλικας πρέπει να ενημερώνεται για τη χρήση του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τα βρέφη μπορούν να κάθονται στην αγκαλιά κάποιου ενήλικα.

Μεταφορά βρέφους με βρεφικό κάθισμα τύπου αυτοκινήτου:

Πρέπει να γίνει κράτηση κανονικής θέσης επιβάτη και να καταβληθεί η αντίστοιχη χρέωση, για τη μεταφορά βρέφους με βρεφικό κάθισμα.

Δηλαδή, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένο κάθισμα αυτοκινήτου μόνο για βρέφη 6 μηνών μέχρι 2 ετών και το κάθισμα πρέπει να ασφαλίζεται στη θέση με κατεύθυνση μόνο προς το πίσω μέρος του αεροσκάφους. Ένα βρεφικό κάθισμα αυτοκινήτου δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε μια σειρά καθισμάτων που βρίσκεται είτε δίπλα σε μια έξοδο κινδύνου είτε στην ακριβώς μπροστινή ή πίσω σειρά.

Θέση καθίσματος:

  • Το βρεφικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε θέση με παράθυρο.
  • Ένας γονέας ή κάποιο άτομο που έχει την ευθύνη του πρέπει να καθίσει στη θέση δίπλα στο βρέφος.