Τελ Αβίβ
Ρόδος

10/7/2023

Ταξίδι μετ' επιστροφής

Απευθείας πτήση

$195

Τελ Αβίβ
Ρόδος

6/10/2023

Ταξίδι μετ' επιστροφής

Απευθείας πτήση

$127

Τελ Αβίβ
Προετοιμασία

8/5/2023

Ταξίδι μετ' επιστροφής

Απευθείας πτήση

$223

Τελ Αβίβ
Προετοιμασία

9/28/2023

Ταξίδι μετ' επιστροφής

Απευθείας πτήση

$251

Τελ Αβίβ
Προετοιμασία

9/6/2023

Ταξίδι μετ' επιστροφής

Απευθείας πτήση

$167

Τελ Αβίβ
Προετοιμασία

7/26/2023

Ταξίδι μετ' επιστροφής

Απευθείας πτήση

$167