תל אביב
פרבזה

6/3/2023

הלוך ושוב

טיסה ישירה

$405

תל אביב
לרנקה

6/12/2023

הלוך ושוב

טיסה ישירה

$309

פאפוס
תל אביב

8/24/2023

הלוך ושוב

טיסה ישירה

€309

תל אביב
פרבזה

6/10/2023

הלוך ושוב

טיסה ישירה

$405

תל אביב
לרנקה

4/5/2023

הלוך ושוב

טיסה ישירה

$309

תל אביב
לרנקה

9/24/2023

הלוך ושוב

טיסה ישירה

$309